Tarot6

6-lovers

Liefde, verleiding, keuze, betrokkenheid, voltooiing.
Dit is een complexe kaart, maar de meest algemene betekenissen zijn:er moet een keus in de liefde gemaakt worden, of u zit in een 3hoeksverhouding die opgelost moet worden, liefde is onderweg.

Deze kaart verwijst aan de ene kant naar een grote liefdeservaring, en houdt ons aan de andere kant voor dat zo’n stap met een noodzakelijke beslissing samen dient te gaan. Ze kan ook voor een beslissing staan die niets met de liefde heeft te maken, en in dat geval betekent De Geliefden dat we deze beslissing met heel ons hart zullen moeten nemen zonder achterdeurtjes open te houden.

In ons werk zullen we tot een duidelijke keuze moeten komen en ons innerlijk voorbehoud laten varen. Op het niveau van bewustzijn geeft De Geliefden aan dat we ons van onze mogelijkheden bewust worden wanneer we ons bewust beperken en achter een gedane keuze blijven staan. Alleen wanneer we zonder compromissen een beslissing nemen en ons eraan houden, vinden we de weg naar een gelukkig stemmende ervaring.

Ten aanzien van persoonlijke relaties staat deze kaart voor een grote liefde die ons diep raakt.

De Geliefden zegt je: “Ik hou van en accepteer mijzelf”

Betekenis rechtopstaand
Keuzes maken m.b.t. je liefdesleven, plotselinge veranderingen, dualiteit, heen en weer getrokken worden, nieuwe relatie, verdeeld voelen.

Betekenis omgekeerd
Driehoeksverhouding, onbetrouwbaar zijn, is je nieuwe partner wel zo vrij als hij/zij zegt?, magnetische aantrekkingskracht die moeilijk te weerstaan is, einde van een relatie – maar niet zonder problemen, herinnering aan een oude relatie.

Te stellen vragen
Hoe sta ik ten op zichte van relaties?
Hoe vertrouw ik anderen?
Welke relaties in mijn leven moet ik opnieuw beoordelen?
Durf ik mij kwetsbaar op te stellen?
De Geliefden in de praktijk
Ondanks dat veel mensen denken dat deze kaart een mooie relatie belooft is het voornamelijk een kaart van keuzes. We kunnen het niet helpen ons aangetrokken te voelen tot iemand maar het daadwerkelijk aangaan van een relatie met hem of haar is veel meer een kwestie van keuze. Het hangt natuurlijk af van je huidige relatiestatus en of je open staat voor een nieuwe. Het is heel moeilijk om te onderscheiden of je wel open staat voor iets. Vaak vertellen we onszelf dat we ons open stellen voor een nieuwe parter, maar veel vaker is ons hart afgesloten omdat we in het verleden bezeerd zijn of omdat we bang zijn dat het weer gebeurt.

Het openen van je hart is een keuze. Het is niet iets dat gewoon gebeurt. Je doet het op basis van je oude ervaringen. Of niet.

De Geliefden is niet zomaar een relatiekaart. Het is een keuzekaart in het algemeen. Keuzes moeten op ieder moment in het leven gemaakt worden. Zul je die nieuwe baan accepteren. Zul je dat nieuwe dieet beginnen? Het hangt allemaal af van de aantrekkingskracht van de toekomst.

Een keuze maken kan soms erg moeilijk zijn. Soms voelt het alsof je in twee stukken gereten wordt. En dus stel je het beantwoorden van de keuze maar uit omdat je wellicht bang bent om iemand pijn te doen. Als mensen geen keuzes maken is het omdat ze bang zijn voor iets waarvan ze denken dat er zal gebeuren.

De engel in de achtergrond is Raphael, de beschermheilige die zich richt op heling en genezing. Een moeilijke beslissing nemen is vaak het punt waarop genezing en heling plaats kan gaan vinden. Als je werkelijk niet weet wat je moet doen kun je overwegen om advies te vragen aan een hulpverlener, een adviseur of een vriend. Zij kunnen je wellicht helpen te kiezen.

Back to top button