Tarot

Tarot77

Direct actie is nodig; u verkrijgt een situatie in de hand Element: Lucht. Astrologische associatie: Mercurius in Tweelingen. Kernwoorden: besluitvaardig, strijd, discussie, scherpzinnig, cynisme. Zwaarden Koning vertegenwoordigt de mannelijke zijde van het luchtelement. Het gaat hier om de kracht van het slimme, snelle en gewiekste verstand. Met dit talent kunnen …

Lees verder

Tarot76

Anderen te snel beoordelend, vitterig, overdreven kritische vrouw Element: Lucht. Astrologische associatie: Zon in Waterman. Kernwoorden: voorzichtigheid, ontbering, scheiding, onvruchtbaarheid. Zwaarden Koningin vertegenwoordigt de vrouwelijke vorm van het element lucht. Ze staat voor verstandigheid en waakzaamheid. Ze is het symbool om met ons verstand problemen op te lossen en zo …

Lees verder

Tarot75

Ongevoelige geliefde, botte collega’s, afgesneden van eigen gevoelens. Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in verbinding met Mercurius. Kernwoorden: bekwaamheid, moed, onverwachte doorbraak, hulp. Zwaarden Ridder kan voor een sfeer van onenigheid zorgen, maar de daarop volgende afkoeling kan ons helderheid verschaffen. Meestal ervaren we Zwaarden Ridder als koele distantie, scherpe …

Lees verder

Tarot74

Een jonge boezemvriendin helpt u uit de brand, jeugdige ideeën. Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in het 3e huis met een lastig aspect naar Mercurius. Kernwoorden: verraad, indiscretie, conflict, strijd, discussie. Zwaarden Page -of Schildknaap- staat net als de andere Pages voor een kans of gelegenheid die ons wordt geboden, …

Lees verder

Tarot73

Medelijden met uzelf hebben, in een slachtofferrol zitten Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in conflict met Saturnus. Kernwoorden: ondergang, geweld, catastrofe, lijden, vernietiging. Zwaarden Tien staat net als De Dood voor einde en afscheid, voor het grote loslaten. Maar anders dan bij De Dood, die een natuurlijk einde symboliseert, kan …

Lees verder

Tarot72

Slapeloze nachten, spijt van uw keuzes, de wens dat u iemand anders was Element: Lucht. Astrologische associatie: Saturnus in gespannen aspect met de Maan. Kernwoorden: zelfbeschuldiging, depressie, fiasco, vertwijfeling. Zwaarden Negen toont meestal slapeloze nachten en geeft een toestand van bezorgdheid en teneergeslagenheid weer. Dat kan door een slecht geweten …

Lees verder

Tarot71

Gevangen in een situatie, stuntelig met gevoelens, weigeren te luisteren. Element: Lucht. Astrologische associatie: Saturnus in het 4e huis. Kernwoorden: krachteloosheid, stilstand, onzekerheid, machteloosheid. Zwaarden Acht geeft aan dat we een belangrijk deel in onszelf niet tot leven laten komen, en symboliseert remmingen of blokkades. Ze kenmerkt een beetje de …

Lees verder

Tarot70

Dingen voor uzelf houden, manipulatief of vrienden bedriegen Element: Lucht. Astrologische associatie: Mercurius als listige bedrieger. Kernwoorden: recht halen, bedrog, heimelijkheid, afgang, listigheid. Zwaarden Zeven toont de schaduwzijde van de Magiër. Het helder denkende en scherpzinnige verstand wordt hier als list, geniepigheid en bedrog weergegeven. Deze kaart kan ook een …

Lees verder

Tarot69

Uitzien naar betere tijden, het verleden achter je laten, geen spijt. Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in het 4e huis & Mercurius in het 9e. Kernwoorden: muizenissen, ergernis, oude angsten, uitstel, hindernis. Zwaarden Zes toont verandering. Bij deze kaart hangt het in hoge mate van onszelf af of de aangegeven …

Lees verder

Tarot68

Schandelijk gedrag, een verloren gewaande strijd winnen, vijandigheid. Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in Schorpioen. Kernwoorden: Phyrrhus overwinning, nederlaag, verlies, smaad, angst, verraad. Zwaarden Vijf symboliseert op de spits gedreven conflicten, akelige ruzies en vernederingen. Of de hatelijkheden nu van ons uitgaan of ons worden aangedaan, de winnaar beleeft weing …

Lees verder
Terug