Het spinnenweb (web of life) (relaties)

Het spinnenweb (web of life)


1.“Beeld je in dat je een spin bent in je web.

-Hoeveel insecten heb je al gevangen, welke?”
2.“Een insect slaagt erin om te ontsnappen, wat zegt het insect tegen je?”
Deze test is kort, maar is gek genoeg nogal vrij nauwkeurig.


1.Dit is een metafoor voor eerdere relaties, en de aard ervan.
2.Dit beschrijft de gevoelens wanneer je faalt om iemand te strikken.

Back to top button