16 maart 2021

Informatie

story02cards

Orakels

In de oudheid gebruikte de mensheid al orakels.
Orakelen was iets dat iets van de toekomst onthulde.
Koningen raadpleegden idem zo het orakel, of een astroloog.
Dit om kansberekeningen te doen ivm oorlogen, of hongersnoden in het land.

Het begon allemaal volgens zeggen bij het
Orakel van Delphi

Wanneer je als ‘Oude Griek’ advies nodig had over het verloop van je leven, lag het voor de hand om een bezoek te brengen aan het Orakel van Delphi. Dit orakel was gesitueerd op de berg Parnassos in cultusplaats Delphi, ten noordoosten van de Griekse stad Athene.Bovenop de Parnassos stond een tempel, die men kon bezoeken om informatie te krijgen over zijn of haar toekomst en lot.

Het Orakel van Apollo

Een orakel is een plaats waar je advies kan vragen aan de goden. In het Oude Griekenland was het Orakel van Delphi het bekendste en meest bezochte orakel; jaarlijks trok de tempel duizenden bezoekers. Het orakel op de Parnassosberg was gewijd aan de Griekse God Apollon, de god van de geneeskunde, de muziek en het licht. Dit maakte dat hij de toekomst van mensen kon inzien.

De Pythia in hogere sferen

12.08.28.Orakel-van-Dephi-pythia-dubbel
De Pythia
Wanneer je het Orakel van Delphi bezocht, was het niet mogelijk om rechtstreeks contact te krijgen met Apollon. Zijn goddelijke boodschap werd via een omweg aan je geopenbaard. Het was allereerst van groot belang dat je een geit offerde aan de god van de geneeskunst. Vervolgens mocht je de tempel betreden. Daar mocht je een vraag stellen aan de Pythia, dit was vaak een oude vrouw die als enige de mogelijkheid had om een rechtstreekse boodschap van Apollon te ontvangen. De Pythia gaf Apollons boodschap door, maar echt wijs kon je daar niet uit worden. De boodschap was zo vaag en onsamenhangend, dat deze nogmaals vertaald moest worden door aanwezige priesters. Zij maakten er een begrijpelijke doch cryptische boodschap van. Nu mocht je vertrekken, een geit armer en een vrij interpretabele boodschap over je toekomst rijker.

‘De navel van de aarde’

De tempel zou ‘de navel van de aarde’ bevatten, een grote ronde steen. Wat de functie van de steen was is niet bekend, maar hij werd als heilig beschouwd. Het onderbouwt het idee van de Oude Grieken dat het Orakel van Delphi zich in het centrum van de wereld bevond. Het originele exemplaar is verloren gegaan.

Een neutrale ontmoetingsplek

Mensen uit alle rangen en standen waren welkom bij het Orakel van Delphi, wat van de tempel een neutrale ontmoetingsplaats maakte. Hiërarchie was hier niet relevant. De overblijfselen van de Griekse tempel zijn nog steeds te bezoeken, de tempel is één van de meest bezochte toeristische trekpleisters van Griekenland. De overblijfselen die nu nog te bezoeken zijn stammen uit het eind van de zesde eeuw voor Christus. De tempel is meermaals vernietigd en herbouwd als gevolg van aardbevingen en oorlogen.

Het einde van het Orakel van Delphi

16 - 1

De laatste drie eeuwen voor het begin van onze jaartelling kreeg men minder aandacht voor het orakel als gevolg van plunderingen en oorlog. Tijdens de Romeinse overheersing kende de tempel echter een nieuwe bloeiperiode. In 381 na Christus verbood de Romeinse keizer Theodosius alle heidense culten; het christendom was nu nog de enige toegestane religie. Dit betekende het definitieve einde van het orakel van Delphi.

De geschiedenis van de Tarot is onduidelijk, is occult en dus kan er over gefilosofeerd en gediscussieerd worden. Dit maakt het wel een stuk interessanter. Er zijn echter wel een aantal zekerheden betreffende het kaartspel. Zo wordt er voor het eerst melding gemaakt van een dergelijk kaartspel in 1377 door een dominicaner. Johannes woonde in de buurt van Basel in Zwitserland en schreef in zijn Tractatus de moribus over een kaartspel waarmee men de toekomst voorspelde. Het moest volgens hem verboden worden dit te gebruiken. Het kaartspel werd hierna vaker genoemd in geschriften, ook vooral als waarschuwing met argumenten om het te verbieden. De plaatsen waar het kaartspel genoemd werd waren vooral Frankrijk, Italië en Duitsland, maar ook in Nederland. Zo werd er in 1379 in Brabant en in 1397 in Leiden melding van het kaartspel gemaakt.
Voor de naam Tarot zijn twee verklaringen. Allereerst zou het een verbastering kunnen zijn van het woord Thora, de hebreeuwse verzamelnaam voor de vijf boeken van Mozes. Deze naam zou gebruikt worden om aan te geven dat de Tarot, evenals de Thora, een goddelijke kracht is, heilig is. Een andere verklaring is dat het kaartspel voorkwam in het dal Taro wat in Noord-Italië ligt. Men zou het kaartspel naar deze plaats hebben vernoemd en hebben aangeduid als Tarocchi. Wat hiernaast nog een zekerheid is, is de tweedeling van het spel. Hoogstwaarschijnlijk hebben de twee een totaal andere oorsprong en zijn deze samengevoegd. Ik denk dat de grote arcana daadwerkelijk ontworpen is om iemands lot mee te voorspellen, bedoeld was als orakel. De grote arcana lijkt een poging om kennis, geschiedenis en wijsheid, alle wijsheid, in tweeëntwintig kaarten te gieten. In een tijd (dwz middeleeuwen rond 1377) waarin men bezig was met astrologie, alchemie en religie is een dergelijk kaartspel niet vreemd.

Verschillende Tarot kaartspellen geven tegenwoordig een ander beeld van de grote arcana en deden dit vroeger ook. De grote arcana is ongetwijfeld het meest aan verandering onderhevig geweest, is meegegroeid met de tijd. De kleine arcana is overgenomen van een normaal kaartspel. Hieraan heeft men de vier elementen met de vier reeksen verbonden en is er veel gebruik gemaakt van de symboliek van cijfers. De kleine arcana lijkt een verzameling van meer alledaagse gebeurtenissen. Op de afbeeldingen is bijvoorbeeld iemand te zien die feestviert, die verlaten is of een kado aanbiedt. Vrijwel alle kaarten uit de kleine arcana representeren een situatie, de grote arcana representeren eerder een begrip. Er zit een groot verschil tussen de twee delen en ze vullen elkaar perfect aan.

www_tvn_hu_45dad20772a81bcd6cc44dcabb34e3e1

Waar komt de Tarot vandaan.

Wij weten dit niet echt.
Dit komt door een complex, lang en vooral occulte geschiedenis van de Tarot. Vaak wordt vergeten dat het woord occult zich laat vertalen met ‘verborgen’, dit is niet voor niets. De geschiedenis van de Tarot is occult, verborgen, onmogelijk om exact te achterhalen

Het kaartspel bestaat uit twee delen, de grote en de kleine arcana. De grote arcana zijn de bekendste kaarten; de magiër, de dood, de duivel, de wereld etc. Er wordt vaak beweert dat de grote arcana afkomstig is uit het oude Egypte, dat in ieder geval een gedeelte van de kaarten gebruikt werd door Egyptische priesters om de toekomst te voorspellen. Hierbij is men van mening dat de Joodse symboliek en levensfilosofie van de Kaballah later is toegevoegd. Het kaartspel zou vervolgens door zigeuners vanuit Egypte (gipsy’s) naar Europa gebracht zijn waarbij het na grofweg duizend jaar bekend raakt in Europa en uitgebreid is met de kleine arcana.

Leugenachtige geschiedenis
Deze geschiedenis is echter niet waar, ‘dat is een grove leugen’. Het is onzin te denken dat Egyptische priesters en Joodse kabbalisten ooit zouden samenwerken, laat staan samen een orakelkaartspel zouden ontwikkelen. Daarbij komt dat de eerste echte vermelding van het Tarot kaarstpel in de middeleeuwen is. Er is geen enkele beschrijving van een dergelijk kaartspel vóór deze tijd en dat is ruim duizend jaar. Als er regelmatig voorspellingen werden gedaan door rondreizende zigeuners, zou hier toch wel melding van zijn gemaakt? Andere mensen beweren weer iets anders, hetgeen bijna precies het tegenovergestelde is van het aanstekelijke verhaal hierboven; namelijk dat het kaarspel ontwikkeld is door ontwerpers uit de middeleeuwen die als tijdverdrijf, of in opdracht, probeerde kennis en geschiedenis op een begrijpelijke manier weer te geven. Dit geld dan vooral voor de grote arcana. Wat betreft de kleine arcana is men het weer wel eens; dit is van oorsprong een kaartspel dat als gezelschapspel diende. De kleine arcana is namelijk net als een gewoon kaartspel in vier reeksen verdeeld. Een dergelijk kaartspel zou vanuit de Islamitische wereld rond de veertiende eeuw naar Europa zijn gegaan, waar het zich als gezelschapsspel verbreidde. Tegenwoordig is een normaal kaartspel nog steeds vergelijkbaar met de kleine arcana, al bevat elke reeks van de kleine arcana een keert meer dan een reeks van een normaal kaartspel.

Twee in één?
De geschiedenis van de Tarot is onduidelijk, is occult en dus kan er over gefilosofeerd en gediscussieerd worden. Dit maakt het wel een stuk interessanter. Er zijn echter wel een aantal zekerheden betreffende het kaartspel. Zo wordt er voor het eerst melding gemaakt van een dergelijk kaartspel in 1377 door een dominicaner. Johannes woonde in de buurt van Basel in Zwitserland en schreef in zijn Tractatus de moribus over een kaartspel waarmee men de toekomst voorspelde. Het moest volgens hem verboden worden dit te gebruiken. Het kaartspel werd hierna vaker genoemd in geschriften, ook vooral als waarschuwing met argumenten om het te verbieden. De plaatsen waar het kaartspel genoemd werd waren vooral Frankrijk, Italië en Duitsland, maar ook in Nederland. Zo werd er in 1379 in Brabant en in 1397 in Leiden melding van het kaartspel gemaakt.

tumblr_nkceuzyHdb1si8zv4o1_500
Voor de naam Tarot zijn twee verklaringen. Allereerst zou het een verbastering kunnen zijn van het woord Thora, de hebreeuwse verzamelnaam voor de vijf boeken van Mozes. Deze naam zou gebruikt worden om aan te geven dat de Tarot, evenals de Thora, een goddelijke kracht is, heilig is. Een andere verklaring is dat het kaartspel voorkwam in het dal Taro wat in Noord-Italië ligt. Men zou het kaartspel naar deze plaats hebben vernoemd en hebben aangeduid als Tarocchi. Wat hiernaast nog een zekerheid is, is de tweedeling van het spel. Hoogstwaarschijnlijk hebben de twee een totaal andere oorsprong en zijn deze samengevoegd. Ik denk dat de grote arcana daadwerkelijk ontworpen is om iemands lot mee te voorspellen, bedoeld was als orakel. De grote arcana lijkt een poging om kennis, geschiedenis en wijsheid, alle wijsheid, in tweeëntwintig kaarten te gieten. In een tijd (dwz middeleeuwen rond 1377) waarin men bezig was met astrologie, alchemie en religie is een dergelijk kaartspel niet vreemd. Verschillende Tarot kaartspellen geven tegenwoordig een ander beeld van de grote arcana en deden dit vroeger ook. De grote arcana is ongetwijfeld het meest aan verandering onderhevig geweest, is meegegroeid met de tijd. De kleine arcana is overgenomen van een normaal kaartspel. Hieraan heeft men de vier elementen met de vier reeksen verbonden en is er veel gebruik gemaakt van de symboliek van cijfers. De kleine arcana lijkt een verzameling van meer alledaagse gebeurtenissen. Op de afbeeldingen is bijvoorbeeld iemand te zien die feestviert, die verlaten is of een kado aanbiedt. Vrijwel alle kaarten uit de kleine arcana representeren een situatie, de grote arcana representeren eerder een begrip. Er zit een groot verschil tussen de twee delen en ze vullen elkaar perfect aan.

Afbeelding en duiding
Voor de Tarot geldt dat de afbeeldingen op de kaarten van groot belang zijn. In een wereld waar maar weinigen konden lezen, waren tekeningen de manier om boodschappen over te brengen. Dit gebeurde in de kerk, maar ook en juist vooral met het Tarot kaartspel. Een van de vroegere kaartspellen is het kaartspel dat tegenwoordig bekend staat als de ‘Tarot de Marseille’, deze is nog steeds verkrijgbaar en vergelijkbaar met de huidige kaartspellen. Dit kaartspel werd gebruikt in de zestiende eeuw in Europa. De afbeeldingen zijn wat eenvoudig vergeleken met de meeste kaartspellen, maar juist daarom wel duidelijk. Op dit kaartspel zijn veel versies van het Tarotkaartspel geïnspireerd.

De noemenswaardigste zijn de ‘Etteilla Tarot’ en de ‘Oswald Wirth Tarot’. De Etteilla Tarot kent gedetailleerde afbeeldingen die ook mooi getekend zijn en de Oswald Wirth Tarot is een verbetering van de Tarot de Marseille en lijkt hier ook erg op. Uit de vele kaartspellen die vanaf de 16e eeuw verschenen, werd in 1908 een nieuwe versie gemaakt. De “Rider-Waite Tarot’. Bij het maken van dit kaartspel werd geprobeerd een combinatie te maken van alle kaartspellen en alle kennis die aanwezig was over de tarot. De kleine arcana was hierbij voor het eerst daadwerkelijk geïllustreerd. Dat wil zeggen; geïllustreerd alsof het een kaart uit de grote arcana zou zijn. Aanvankelijk was de kleine arcana vrij simpel afgebeeld. Bij de kaart bekers drie, waren drie bekers afgebeeld, bij de Rider-Waite; drie feestvierende vrouwen die bekers vasthouden.

Dit geeft een veel duidelijker beeld van de betekenis van de kleine arcana. Deze versie was erg duidelijk en erg rijk aan symboliek, hierdoor is het tegenwoordig de meest gebruikte versie geworden. Na de Rider Waite Tarot is er in de jaren veertig door de magiër Aleister Crowley een ander kaartspel uitgebracht ‘de Crowley Tarot’. Dit kaartspel is erg artistiek en laat het duiden meer over aan de persoon die de kaart legt. Het kaartspel is dus fraaier en vrijer dan de Rider Waite Tarot. Zo zijn er nog een aantal versies van het kaartspel, er is bijvoorbeeld ook een zeer geïnspireerd Tarot spel van de kunstenaar Dalí. Tegenwoordig zijn er veel meer kaartspellen beschikbaar, de meeste van deze nieuwe versies voegen echter niets toe maar imiteren een andere versie en geven deze een ander karakter. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het Rider-Waite Tarotkaartspel. Ik vind het de duidelijkste variant met de rijkste symboliek. De beschrijvingen die in deze reeks artikelen volgen, zijn dan ook gebaseerd op de Rider-Waite Tarot.

Historische sporen van tarotkaarten

1275 Spelen worden in het stadsboek van Augsburg, Duitsland, vermeld, maar naar kaarten wordt niet verwezen.

1289-99 In het Wetboek van Neurenberg, Duitsland, worden op de lijst van verboden spelen geen kaarten vermeld.

1328-41 Een Frans manuscript, Renard de Contrefait, dat tussen deze data werd geschreven, bevat een passage die naar kaarten zou kunnen verwijzen.

1377 Kaarten en kaartspelen worden beschreven door een monnik uit het klooster van Brefeld, Zwitserland.

1378 Kaarten worden in Regensburg, Duitsland, verboden.

1379 Verkoop van kaarten wordt in de boekhouding van het hertogdom Brabant (België) geregistreerd.

1380-84 Kaarten worden door het Wetboek van Neurenberg toegestaan.

1381 Kaarten worden in de akten van een notaris in Marseille, Frankrijk, verbeurdverklaard.

1392 ln een decreet uit Parjs worden kaarten vermeld; ook staat er in de boeken van de schatmeester van Charles VI van Frankrijk een betaling genoteerd voor drie met de hand gemaakte spellen kaarten. (Een schilder met de naam Jacquemin Gringoneur ontwierp deze speciaal ter verstrooiing van de koning.)

1393 In Florence staan kaarten vermeld onder de spelen die zijn toegestaan.

1397 In een decreet uit Parjs komen ook kaarten voor op een lijst met spelen die voor burgers op werkdagen verboden waren.

1415 Tarotkaarten worden geschilderd voor de hertog van Milaan, ze worden later bekend als de Viscontikaarten.

1423 Kaarten worden door Sint-Bernardus van Siena tjdens een toespraak in Bologna veroordeeld. Hij verwijst niet naar de troefkaarten uit Tarot.

1423-77 In de Stadsboeken van Neurenberg staan verscheidene vrouwen als kaartenschilders vermeld.

1427 In de Gilderegisters van Brabant worden twee meester-kaartenmakers vermeld.

1440 Uit dit jaartal dateren de oudste nog bestaande kaarten die met behulp van houtsneeblokken zjn gedrukt – Franse hofkaarten.

1440 Speelkaarten worden in Stuttgart gedrukt.

1441 Door de autoriteiten van Venetië wordt de import van buitenlandse speelkaarten verboden.

1450-70 In Noord-ltalië veroordeelt een franciscaner monnik in een preek dobbelspel en kaarten. Hj maakte een duideljk onderscheid tussen de vier kaartsoorten en de 22 troefkaarten.

1463 ln een statuut van Edward IV wordt de import van buitenlandse kaarten in Engeland verboden teneinde binnenlandse makers te beschermen.

Orakels zijn leuk.
Maar neem het niet al te serieus.
Soms kun je echt goede kaarten krijgen, die kloppen, dan ben je in harmonie met de kosmos.
Soms ben je afgeleid en krijg je minder goede kaarten.
Concentreer je daarom goed op je vraag en laat alles los.
Denk even niet aan iets anders, dan heb je de meeste kans op een juist advies via de kaarten.