Geomantie

Punteerkunt ook wel Geomantie genoemd.

Geos= aarde en mantie= waarzeggen. Deze vorm van waarzeggen is zo oud dat de herkomst niet helemaal meer zeker is; Perzië of Arabië.

Hoe moet je punteren?
Om de hierna genoemde 16 geomantische figuren te krijgen moet je op de volgende manier te werk gaan;

Je hebt nodig; een pen en papier.
– Je zet willekeurig op het papier 4 rijen met stippen.
dus gewoon

……
….
..

– Vervolgens tel je elke rij, bij een oneven aantal zet je 1 punt
Bij een even getal zet je 2 punten; dus zo;

… = 3 = 0
…… = 6 = 00
…. = 4 = 00
.. = 2 = 00
Dan heb je dus het volgende patroon;
0
0 0
0 0
0 0

Dit figuur zoek je vervolgens op in de rij hieronder en daarvan kun je de uitkomst lezen!

1. Winst: Een positief figuur, openhartigheid, verstand, spaarzaamheid en geluk. Het bezit vermeerdert zich langzaam maar zeker. Voordeel uit erfenissen, handel en goede zaken. Men ontmoet een intelligent persoon. Huiselijk geluk, een verloren ding word weer gevonden, goede vrienden, goed terecht komen.

2. Verlies: In twijfelgevallen word dit figuur ook wel positief uitgelegd. Alle dingen beginnen weliswaar met moeilijke tijden maar lopen dan alsnog goed af. Ze voorspelt; vreugde verkwisting, ijdelheid, hulpvaardigheid, gemeenheid. Vreugde over muziek, dans en andere kunsten. Geluk bij het andere geslacht, reis wordt uitgesteld. Plezier op feesten en bij uitnodigingen. Een dief word betrapt, goed nieuws, ziekte, narigheid met boosaardige vijanden of spottende vrienden.

3. Het plezier: Een middelmatig figuur, dingen beginnen weliswaar positief maar eindigen niet altijd even goed. Waarheid, begrip, geleerdheid, wellust, plezier, veel bezit. Een vlug geplande reis, succes in handel en bij zaken. Voordeel bij erfenis. Een verwachting gaan in vervulling. Succes bij het andere geslacht. Een goed huwelijk, Een angst verdwijnt. Veel uitnodigingen, bevordering en achting. Geluk bij vrienden en kameraden, een nieuwe goede vriend, aflossing van schulden.

4. Verdriet: een slecht en onaangenaam figuur, als men haar heeft getroffen zou men eigenlijk nog eens moeten punteren om op die manier het goede en het slechte tegen elkaar op te kunnen heffen. Ze voorspelt; : Droefheid, gierigheid, heimelijkheid, boosheid, eigenzinnigheid, doodsangst, afgunst. Een geliefd persoon die weinig lacht. Vrienden en vriendinnen zijn niet allemaal even betrouwbaar. Schade, armoede, en verlies. Slechte zaken, ongelukkige reis, ruzie met vrienden en omgeving, Lelijke brieven of emails, langdurige ziekte, onbeantwoorde liefde. Een nare echtgenote/echtgenoot. onrechtvaardig oordeel. gevangenschap, dood.

5. Samenvoeging: Een middelmatig figuur. Als iets onaangenaams gebeurt loopt het over het algemeen redelijk oké af. Als het tenminste niet door onvoorziene omstandigheden verslechterd. Ze voorspelt een verstandig iemand die in kunst is geïnteresseerd. Geluk in beroep en handel, geld. Een afgenomen voorwerp word teruggevonden. Je bent geliefd. Een erfenis, schat, gewonnen proces. Vermogen groeit zeer langzaam. Ziekte met hoest en koorts. Ademhalingsmoeilijkheden. Vriendschap, vereniging, verzoening, maar ook aanslagen en onaangename aangelegenheden.

6. Gevangenis: Discretie, geldzucht, verstand. Men word door vreemden onder druk gezet. Narigheid met vrienden. Men vind een schat onder de grond. Een liefde word verraden. De kinderen geven plezier, een ruziezoekende ruwe echtgenoot. Veel nare, gemene toevalligheden. Heimelijke vijanden. Een verboden geheime relatie. Slechte chefs. Schulden en straffen.

7. Wit : Geldwinst in beroep en handel, bezitsvorming door geld en edelstenen. Men krijgt iets dat beloofd was. Een verstandige en liefdevolle partner. Winst in de loterij. Liefdes en vriendschapsbrieven en emails. Langdurige maar niet gevaarlijke ziekte, spraakstoornissen. Nuttige reizen, een aangenaam en hartelijk gezinsleven. Aanzien bij meerderen, vrede en verzoening. Een weerzien. Rijkdom op gevorderde leeftijd.

8. Rood: als men haar heeft getroffen zou men eigenlijk nog eens moeten punteren om op die manier het goede en het slechte tegen elkaar op te kunnen heffen. Verlies aan geld, diefstal, beroving, gevaar op reis, brandschade, akelige brieven, narigheid met het gerecht, ongehoorzame kinderen, slechte echtgenoot. Ruzie, bedrog, alle mogelijke schade, gemene streken en leugens, schulden, narigheid met buren en collega’s. Ziekte, Angst.

9. Het volk: Bij uitlegging van dit figuur moet er de juiste balans komen tussen goed en slecht. Rijkdom in goede zaken, lange reizen waarbij ongelukken kunnen gebeuren, veel werk maar ook veel winst. Liefdesverdriet of een echtscheiding. Kameraadschap met mannen, narigheid met vrouwen, schulden die men kwijtraakt, gevangenis, ruzie met een naaste, ontrouw, wensen gaan niet in vervulling, vuiligheid in huis, verwonding door een hondenbeet, stoot, of iets dergelijks. Narigheid met kinderen.

10. De weg: Schade, of winst al naar gelang de omstandigheden. Wat kwijt is word weer gevonden. Vergeefse zeereis of waterschade, ongeluk en armoede. Men krijgt niet datgene wat men wenst.Ontrouw aan een partner of van een vereniging waar men pas achter komt na lang wachten. Oorpijn, diefstal, plotseling opkomende ziekte waar men echter weer vna hersteld. Kleine successen. Men wordt zwart gemaakt maar men kan zich hiertegen verweren. Geen winsten maar verlossing van schulden. Arme vrienden.

11. De draakvis: Over het algemeen een positief figuur waarbij meerdere uitleggingen zijn toegestaan; betekend; succes in beroep, zaak, handel, ambacht, succes met een partner, succes bij het andere geslacht, succes bij meerderen, veel kussen, verloren of gestolen goederen komen terecht, goede vrienden, innige liefde, spoedig een goed huwelijk. Kinderzegen, goed nieuws, erfenissen of winsten ( in een loterij bv.) korte ziekte, heimelijke vijand, die echter geen kwaad doet. Vrolijke kameraadschap, onverschrokkenheid, bevordering, veel werk die goed betaald word, trouw van een partner.

12. Drakenstaart: als men haar heeft getroffen zou men eigenlijk nog eens moeten punteren om op die manier het goede en het slechte tegen elkaar op te kunnen heffen.
Verwoesting, beroving, brand, pech, treurigheid, diefstal, verlies van geld, schrik, toorn, ergernis, haat, nijd, slechte afloop, verlies word niet terug gevonden, ontrouw, slechte partner, op verkeerd pad geraakte kinderen, slechte afloop van begonnen ondernemingen, bedorven levensmiddelen, inspannende en vergeefse reizen, slapeloosheid, nachtmerries, pas na veel strijd overwinning van een tegenstander, verkeerde vrienden, vlucht uit gevangenis, oorlog of opstand.

13. Heel veel geluk: Blijdschap, zakelijke winst, geschenken van goud en zilver, zeer veel bezit, winst in het buitenland, verloving, kussen, kinderen die goed terecht zijn gekomen, trouw van een partner, overwinning in strijd, proces word gewonnen, goede chefs, bevordering, zeer fraaie brieven en emails, men houdt van je, rijke partner, gelukkig huwelijk.

14. Een beetje geluk: Opzetten van het huishouden zonder veel moeite, geluk en tevredenheid in liefde en huwelijk, een goed succes in zaak of beroep. Veel uitnodigingen, kleine erfenis, goede vriendschappen, heimelijke tegenstanders kunnen niets bereiken.

15. Het meisje: Aangename liefdesverhoudingen, moeizame maar toch positieve afloop van alle ondernemingen. Een trouwe, goede partner. Succesvolle reizen, geluk en winst in zaken, genegenheid van meiden en vrouwen. Succes bij jonge mannen, goede drank. Geluk bij het kaarten, een vrolijk feestje met vrienden.

16. de Jongen: Voordeel in zaken, men komt aan geld. Een kleine onverwachte erfenis, verheugend nieuws, aangenaam contact via brief of email. Geluk in de liefde. Oppassen voor liefdesdranken, ziekte, opschepperij, ruzie en onrust. Narigheid omwille een man.

Back to top button
Close

Adblocker gedecteerd

Je gebruikt een adblocker, wil je deze uitzetten aub, je mag gratis kaartjes trekken op deze website, maar de advertentie inkomsten zijn nodig voor de onderhoudskosten van deze website.