20 juni 2021

Tarot38

3pents

Teamgeest en samenwerking nodig.

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Jupiter in harmonieuze verbinding met Mars.

Kernwoorden: ontplooiing, aanzien, zelfverwerkelijking, erkenning, succes.

Pentakels Drie wordt op grond van de donkere tinten vaak verkeerd begrepen als een kaart van teneergeslagenheid, maar in feite symboliseert zij dat we een beproeving met succes hebben doorstaan.