Zigeuner5

het-huis

Huiselijke omstandigheden. Jouw huis en thuis. Deze kaart staat voor nestwarmte, familie, veiligheid, geborgenheid. Totale vitaliteit.
Het huis vormt de basis. Dat is waar je veilig bent. Dat is waar je naar toe gaat als je geborgen wilt weten. Deze kaart duidt erop dat je behoefte krijgt aan rust.

Maar bovenal toont deze kaart dat je warmte wilt. Iemand (of meerderen) die jou koesteren en warm houden. Sta ervoor open en het komt naar je toe.

Back to top button