22 januari 2022

Zigeuner20

de-mededeling

Gesprekken, mondelinge berichten, omwenteling. Deze kaart staat voor een nieuwe kijk op het leven.
Niet iedere mededeling is een plezierige mededeling, maar de strekking van deze kaart is overwegend positief. Kansen en mogelijkheden liggen in het verschiet.

Deze kaart wijst er ook op dat er een einde komt aan oude vastgeroeste patronen waarin je zit. Dat opent de weg naar nieuwe mogelijkheden.