22 januari 2022

vo73

Snelheid, vaardigheid, racen
tegen gevaar. De snelle oplossing van een situatie of
probleem. Negatief, het kan opzettelijk betekenen, moedwillig
vernietiging, ontheiliging van het heilige, of tart autoriteit
door destructieve handelingen.