tc9

De Kluizenaar

De Kluizenaar is in de Crowley-Tarot het symbool voor voltooiing, introspectie en contemplatie.
De Kluizenaar symboliseert de wijze man. Hij draagt de lantaarn, wijst de weg en je kunt hem zien als de wijze leider die levenservaring en innerlijke wijsheid inzet om anderen en zichzelf te leiden op hun pad door het leven.

De afbeelding zit vol mythische symboliek. Rechtsonder zie je Cerberus. Deze driekoppige jakhals is de Griekse waakhond van de Onderwereld. Hij staat symbool voor de duistere en onbekende delen van het Zelf. Een van de koppen kijkt achterom en kun je zien als weerspiegeling van introspectie.

Het ei met de slang er omheen stelt het vermogen voor om leven te schenken aan nieuwe ideeen en nieuwe zaken. Je ziet dit ook gesymboliseerd in de zaadcel op de voorgrond. Die staat daarnaast ook voor het ervaren van dat wat betekenisvol is.

De Kluizenaar is een kaart die je kan helpen om onafgemaakte kwesties uit het verleden in vrede af te ronden en te voltooien. Deze kaart kan je helpen om daarin de juiste stappen te zetten door via meditatie en creatieve visualisatie in contact te komen met je eigen innerlijke wijsheid.

De Kluizenaar is ook een kaart die je kan waarschuwen dat je je leven niet goed op orde hebt en dat het voor jou noodzakelijk kan zijn om daar meer structuur in aan te brengen.

Deze kaart kan ook betekenen dat je goed in staat bent om anderen te helpen en hen de weg te wijzen naar oplossingen voor problemen. Maar let wel op: anderen helpen om hun problemen op te lossen betekent niet dat jij degene bent die de problemen op moet lossen: je kunt hen alleen de weg wijzen.

Affirmatie

Ik geniet van het gevoel van voltooiing en oplossing.
Ik verken graag mijn innerlijke werelden wanneer ik alleen ben.
Ik hecht waarde aan dat wat zinvol is en betekenis heeft.
Ik zal wat belangrijk voor mij is niet in gevaar brengen.

Archetype: de oude wijze man.
Traditionele interpretatie: wijsheid; meditatie; concentratie op het wezenlijke; met zichzelf in het reine komen; tijd van bezinning; voorzichtigheid. Isolatie; weinig energie; chronische ziekte; geslotenheid; halsstarrigheid; fobieën.

De Kluizenaar is het symbool voor retraite; de Kluizenaar trekt zich terug uit de buitenwereld, om te zoeken naar innerlijke rust en vrede in de binnenwereld. Contemplatie, meditatie, introspectie en zelfanalyse maken deel uit van de innerlijke zoektocht van de Kluizenaar. Bij Waite heeft de Kluizenaar een lantaarn in de hand, symbool van verlichting. Het licht is het symbool voor leiding (‘guidance’), we worden geholpen bij het zoeken naar de waarheid (gids). De zoektocht kan ontaarden in isolement en over-voorzichtigheid. Oorspronkelijk was dit de kaart van de oude man met de klok (symbool van de voorbijgaande tijd). Later werd het de monnik-met-robe die een lantaarn draagt. Het archetype van de ‘oude wijze man’ is er in te herkennen; er is een verwantschap met de Magiër en de Hiërophant (de drie Magi).

Skitalet
Een oud Russisch thema is de rondwandelende asceet (skitalet), die het op zich namen om, naar het voorbeeld van Christus, te lijden aan zelf opgelegde beproevingen in hun spirituele praktijken; ze dachten op die manier een glimp van het goddelijke licht of ‘de energie van Christus’ op te vangen. (svet = licht; svatovy = gezegende).

De Russische monastieke traditie werd sterk beïnvloed door een Oosters Orthodoxe mystieke beweging, het Hesychasme. Door het zoeken van innerlijke stilte, vasten, meditatie, verblijf in het donker, controle van de adem en voortdurend gebed dacht men tot een persoonlijk contact met God te kunnen komen. Vanuit de kloosters zouden de verworven spirituele krachten een positieve uitstraling hebben (radiate) op de omgeving.

In die traditie gezien is de Kluizenaar niet alleen een kaart die de persoonlijke spirituele ontwikkeling verbeeldt, maar ook een beeld van profetie, verlossing en mystieke helderziendheid.

De afgebeelde persoon is kennelijk een herder; hij heeft een bezorgde uitdrukking op zijn gezicht; hij lijkt zich er van bewust te zijn dat het een echte ontdekkingstocht is, en dat hij niet al beschikt over de waarheid. Hoewel wijs, is hij toch duidelijk nog op zoek in de duisternis. Hij durft zich – alleen – in de duisternis te begeven, en aanvaardt het risico dat bij zo’n zoektocht hoort. Hij is niet op voorhand zeker van zijn zaak! Hier staat een authentieke zoeker afgebeeld. De weg naar de buitenwereld is niet afgesloten: er zit een opening in de rots achter hem. Hij kan zo terugkeren, maar hij vindt het vooralsnog de moeite waard om te blijven zoeken. “Zoekt en gij zult vinden”, dat lijkt de drijfveer te zijn.

Kaart IX bij Crowley toont de Kluizenaar die zich, zoekend naar vervulling, in zijn eigen innerlijk begeeft. Het licht waar hij naar op zoek is, is zijn eigen innerlijke stem, zijn innerlijke gids.

Voordat je het licht vindt moet je eerst door je eigen schaduw heen; de schaduw wordt gesymboliseerd door de slang en de driekoppige hond Cerberus. Twee van de drie koppen zijn naar voren (toekomst) gericht, de derde kijkt achterom (terugblik op het verleden). Onafgemaakte zaken moeten eerst afgerond worden, zodat je niet meer wordt achtervolgd door angsten en blokkades. De aren rijpen: de vruchten van de overgave aan zichzelf worden zichtbaar en zijn bijna gereed om met anderen te worden gedeeld. De kaart van de kluizenaar maant ons om ons op onze innerlijke wijsheid te bezinnen en aansluiting te zoeken bij die mensen die ons tot steun kunnen zijn. Het doel van het pad is het leren luisteren naar de eigen innerlijke stem, het ontdekken van de eigen innerlijke gids, het vertrouwd worden met de eigen innerlijke heelmeester.

De kluizenaar loopt zo gebogen, het lijkt of hij heel bedroefd is. Hij is bedroefd omdat er iets wezenlijks verloren is gegaan. Hij is op zoek naar dat wezenlijke, namelijk zijn goddelijke oorsprong. Hij gelooft er in het te kunnen vinden, dat blijkt uit de lantaarn: zo vol licht. Maar hij heeft het nog niet.

Uitnodiging: Zet jezelf er toe om in het reine te komen met het verleden, rond onafgemaakte zaken eerst af; ga dan op zoek naar je innerlijk licht. Durf je eigen weg te gaan, desnoods alleen. Zoek de steun van gelijkgestemden. Sluit je aan bij een wijze gids of leraar als je deze tegen komt. Als je deze weg gaat zul je het licht vinden.

Back to top button