tc73

Staven Tien

Staven Tien staat voor het onderdrukken van gevoelens, ingehouden energie, afzondering en emotionele afstand.

De levendige energie van de acht staven op de achtergrond van deze kaart wordt onderdrukt door de twee sterke staven op de voorgrond. Deze staven dragen dezelfde symbolen als de staven op Staven Twee (Heerschappij). De twee staven staan los van elkaar en vormen een onneembare hindernis.

Deze kaart staat als geen ander voor het onderdrukken van impulsen, emoties en gevoelens. En waar emoties onderdrukt worden, ontstaat irritatie, boosheid en zelfs agressie.

Als je deze kaart getrokken hebt, dan kan dat erop wijzen dat je ten aanzien van een bepaalde situatie in je leven je emoties onderdrukt. Dit kan dan leiden tot wrevel en boze gevoelens.

Deze kaart kan je er echter ook voor waarschuwen om het niet zo ver te laten komen en open en eerlijk naar je gevoel te kijken. Staven Tien is een uitnodiging om je eigen inperkingen van je impulsen te zien. Dat is een stap die nodig is op het pad naar verantwoordelijkheid voor jezelf.

Je wilt misschien negatieve impulsen onderdrukken. Gevoelens van angst, schaamte, (zelf-)verwijt. Staven Tien spoort je aan om dat juist niet te doen. Laat het er zijn. En laat het daarna los. Je zult zien dat dat bevrijdend werkt.

Back to top button