tc54

Bekers Vijf

Bekers Vijf is de kaart die in de Crowley-tarot teleurstelling symboliseert. Daarnaast staat deze kaart voor problematische relaties, verstoord evenwicht en onvoorziene veranderingen.

De gouden bekers zijn glazen geworden. Ze zijn leeg en breekbaar. Het pentagram wijst naar beneden. De hete wind ontwortelt de lotus en doet hem verwelken. Het zoute water is doods.

Als je deze kaart getrokken hebt, dan wijst dat erop dat je ten aanzien van een bepaalde kwestie of een bepaalde situatie hooggespannen verwachtingen had, die niet zijn uitgekomen. Een onvoorziene gebeurtenis of een ondoordachte reactie heeft je verwachtingen de grond in geboord.

Als dit voor jou de situatie is, bedenk dan dat aan iedere teleurstelling zelfmisleiding ten grondslag ligt. De waarschuwingen van je innerlijke stem heb je te lang weggeduwd.

Maar iedere ontgoocheling bevat ook een waardevolle les. Je kunt je afvragen wat je geleerd hebt van de teleurstellingen die je tot nu toe hebt ervaren. Je hebt misschien het gevoel dat je op dood spoor zit, maar bedenk dan dat wat een rups het einde van de wereld noemt, uitgroeit tot een vlinder.

Die vlinder zie je terug in de wortels van de lotus op deze kaart. Een vlinder is het symbool van transformatie.

Back to top button