tc36

Zwaarden Aas

Zwaarden Aas is in de Crowley Tarot de kaart die oorspronkelijkheid en inventiviteit vanuit een heldere geest voorstelt.

Deze kaart geeft de geest aan die geen grote twijfels kent. Alle twijfel en verwarring, gesymboliseerd door de wolken onderaan de kaart, is overwonnen. De scheppende, oorspronkelijke geest wordt gesymboliseerd door het groene zwaard. De greep van het zwaard vestaat uit een opgerolde slang: symbool voor transformatie.

Daarnaast zie je in de greep van het zwaard maansikkels en zonneschijven terug. Het onbewuste (de maan) komt in het licht (de zon).

De kroon staat voor helder bewustzijn die vanuit de wolken van twijfel in het volle licht is gekomen. Dat duidt erop dat je de zaken helder beziet.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, geeft dat aan dat jouw oorspronkelijke geest een vruchtbare voedingsbodem vormt voor de dingen waar je je aandacht op richt.

Heb je een specifiek doel voor ogen dat je wilt bereiken? Jouw oorspronkelijkheid en heldere geest zijn de instrumenten die jou daarbij kunnen helpen.

Back to top button