tc2

 

De Hogepriesteres


De Hogepriesteres staat in de Crowley Tarot symbool voor intuïtie, zelfvertrouwen en tevredenheid met jezelf.

We zien op deze kaart een androgyne figuur die zowel yin als yang in zich heeft. Vanaf de navel omhoog lopen de lijnen gebogen. Dit is het Yin-aspect van deze kaart: zacht en ontvankelijk.

Vanaf de navel naar beneden zijn de lijnen strak en recht. Dat is het Yang-aspect van de kaart: sterk, dynamisch, assertief.

Deze kaart wijst je erop dat je ervoor moet waken om zowel je kracht als je zachtheid met elkaar in balans te houden. Je hebt beiden nodig om een compleet mens te zijn. Offer je zachtheid niet op aan je kracht, en offer je kracht niet op aan je zachtheid. Dat is de boodschap die de Hogepriesteres je wil meegeven.

Een andere duiding van deze kaart is dat je kunt vertrouwen op je intuïtie. De Hogepriesteres op de afbeelding wordt gezien als de Egyptische godin Isis. Isis was in de Egyptische mythologie de godin van de intuïtie.

De kameel onderaan de kaart staat symbool voor tevreden zijn met jezelf en weten dat je op jezelf kunt vertrouwen, net zoals een kameel erop vertrouwt dat hij in de woestijn altijd een oase vindt om zijn dorst te lessen.

Affirmatie


Ik eer ten diepste de mens die ik ben.
Ik ben een mens met een grote intuitie.
Ik heb vertrouwen in mijzelf en achting voor mijn integriteit.

Archetype: de maagd.

Traditionele interpretatie: ‘beschermkaart’, sterke intuïtie, geluk, fantasie, wijsheid, behulpzame krachten uit het onbewuste. Egoïsme, oppervlakkigheid.

In esoterische spellen, ook bij Waite, is de hogepriesteres de vrouwelijke kant van God; zij is Isis; Astarte; de maagd Maria; Sofia; het ontvankelijke principe’; de non; de vrouwelijke paus; de hemelse moeder. De Hogepriesteres vertegenwoordigt de vrouwelijke intuïtie, het vrouwelijk mysterie; in archetypische zin vertegenwoordigt zij de ontwikkeling van de anima. De anima verbindt het bewuste met het onbewuste.

De Hogepriesteres staat voor het niet-rationele weten. Ze heerst over de onbewuste, intuïtieve krachten. Ze is de helderziende en genezeres in ons. Er is een contrast tussen ons (rationele) denken en ons (intuïtieve) weten; de wederzijdse concurrentie van die twee heeft twijfel en hulpeloosheid tot gevolg. Samenwerking is het geheim. De Hogepriesteres daagt ons uit om in de diepte van ons onbewuste te gaan, om de onbeperkte mogelijkheden in jezelf op te roepen. De boekrol verwijst naar de thora, de geheime wet.

Olga
De afgebeelde vrouw op de Russische tarot stelt vrijwel zeker Prinses Olga van Kiev voor; zij is de eerste Russische vorst die tot het Christendom werd bekeerd en de grootste en eerste heldin van het Russische volk. Zij verwierp het oude Russische polytheïstische ‘heidendom’.
Ze symboliseert vrouwelijke kracht, spiritueel bewustzijn, en de samenvoeging van heilige wijsheid en gezond verstand.

Ze draagt een Russisch kruis, en de bisschopsmijter van de Russisch-orthodoxe kerk. In haar linker hand houdt ze een koninklijk decreet (teken van ‘weten’, van ingewijde in de geschriften), haar rechterhand lijkt een zegen te geven (het mudrateken, dit is: heilig gebaar).

De mooie, nette, ingetogen vrouw zit op een troon; ze lijkt een geheim in zich te houden dat ze vooralsnog voor zichzelf houdt. Ze nodigt wel uit om het geheim met haar te delen, maar dan moeten we ons in haar verdiepen. Ze neemt geen genoegen met een oppervlakkige kennismaking. Het hondje op de stoel steekt zijn tong uit naar achteren, zo van: jullie doen maar, wij weten meer, wij hebben de wijsheid.

Isis
In de Crowleytarot is de maangodin Isis afgebeeld. Zij staat in contact met haar intuïtieve vermogens, met haar innerlijke stem. (Crowley-Thoth)

De kameel staat voor het vermogen langdurig te kunnen teren (leven) op de innerlijke bron. Crowley heeft geen boek afgebeeld: het gaat hier om de innerlijke bron, het innerlijk weten. Het gaat om de levenskunst van de bereidheid zich te willen laten leiden, het leven zich te laten ontrollen, zonder geforceerd alles onder controle te willen houden en directief zelf alles te willen bepalen.

Uitnodiging: vertrouw en ontwikkel je intuïtieve vermogens.

Back to top button
Close

Adblocker gedecteerd

Je gebruikt een adblocker, wil je deze uitzetten aub, je mag gratis kaartjes trekken op deze website, maar de advertentie inkomsten zijn nodig voor de onderhoudskosten van deze website.