tc17

De Ster

Inspiratie, zelfvertrouwen, heldere visie, zelfherkenning en eigenwaarde. Dat zijn de belangrijkste steekwoorden die horen bij De Ster.
Op deze kaart zie je de sterrengodin Nuith. In haar beide handen houdt zij een kelk, waardoor spiraaldraaiingen van energie kolken. Het haar van Nuith symboliseert de ontvankelijkheid om waarnemingen en nieuwe ideeën op te vangen. Via haar haren stromen die ideeën naar de aarde.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, wijst dat erop dat je kunt vertrouwen op je ingevingen en je creativiteit. Laat je eigen ster rijzen en blijf contact houden met de aarde.

De Ster geeft aan dat je jezelf kunt zien als een ‘aardsengel’: een engel die zich met zijn hoofd in de wolken bevindt, maar die met beide voeten in de klei staat.

Het diepe gevoel van zelfvertrouwen dat door De Ster gesymboliseerd wordt, wijst erop dat je, meer dan in het verleden, in staat bent om uit te drukken wie je werkelijk bent. Je ziet de dingen helderder en bent beter in staat om je als stromend water te laten leiden door je gevoel.

Je kunt De Ster ook zien als een uitnodiging om je te richten op het vergroten van je eigen vertrouwen. Ben je volkomen tevreden met het leven dat je nu leidt? Laat je leiden door De Ster bij het zoeken naar toekomst, hoop en verwachtingspracht.

Dit is ook een kaart die aantrekkingskracht symboliseert. Die aantrekkingskracht vindt niet alleen plaats op fysiek niveau, maar ook op zielsniveau. Je straalt zelfvertrouwen en wijsheid uit en dat wordt door anderen opgepikt.

Affirmatie
Ik ben een wandelende ster op een reuzenster.
Ik waardeer wie ik ben.
Ik zie wat mensen in de toekomst ten goede kan brengen.
Ik ben een stralend, verlicht mens.

Archetype: hoop.
Mogelijke oorsprong: de Ster van Bethlehem. Beelden: vallende ster (je mag een wens doen); goed gesternte.

Traditionele interpretatie: bescherming, grote liefde wordt ingegeven en ontvangen, energie, genezing, hoop, geloof, liefde, vertrouwen in het noodlot, diep inzicht. Twijfel, pessimisme, ongeluk in de liefde, bekrompenheid, ziekte.

In archetypische zin vertegenwoordigt de Ster de nieuwe werkelijkheid die tot stand komt na de verwoesting die gesymboliseerd is in de Toren.

Boodschap: de grote kracht van de mens is gelegen in zijn hoop; geloof, hoop en liefde zijn de pijlers van het vertrouwen op de toekomst.

Voorstelling van Waite: onder een vriendelijk gesternte giet een naakte vrouw kannen water leeg, ze heeft er plezier in. Ze heeft iets van een kind dat aan het strand speelt. Het water duidt op een bron van verjonging, waaruit de vrouw (vragensteller) verfrist en gesterkt te voorschijn komt. Het leeg gieten van de kannen duidt op de kringloop van het water, en als zodanig op de orde en de continuïteit van het zijn. De Ster verwijst naar een hoopvolle toekomst, en naar vertrouwen in de kosmische orde. Deze kaart geeft een inspiratie, en duidt niet op een concrete oplossing: we moeten zelf positieve actie ondernemen; van belang is ons daarbij te laten leiden door het licht van de sterren.

Sterren hebben mensen altijd geïnspireerd tot het hogere. Het licht van de sterren doet ons onze beslommeringen vergeten, ze tillen ons op boven de dichtheid van de aarde. De sterren doen een appel om onze harten te openen en onze angsten los te laten, zodat we innerlijke vrede vinden.

De Russische tarot geeft een aantal veranderingen t.o.v. Waite; een vlinder heeft de vogel vervangen, en een kostuum ligt op de grond; hier is de associatie met opstanding uit de dood: het lichaam vergaat, de ziel is te voorschijn gekomen als een vlinder. De afgebeelde vrouw vertegenwoordigt de aangeklede ziel. Hier zijn de stadia van het menszijn afgebeeld, vergelijkbaar met de kringloop van het water. De tenten op de achtergrond doen denken aan Napoleons legertenten, en daarmee aan het lijden van het Russische volk. De afbeelding heeft een bepaalde diepte: hier is niet zo maar optimisme afgebeeld, maar hoop over de dood heen: verlossing, opstanding, wedergeboorte.

De indruk ontstaat van een vrouw die water over de aarde giet, en de aarde daarmee vruchtbaar maakt. De bloem komt er door tot bloei, de vlinder gaat naar de bloem. Tegelijk is de geest uit een mannenlichaam geweken, het kleed ligt er nog. Er hangt een sfeer van ernst en toewijding. Tegelijk iets van: zaait en gij zult oogsten, werken aan de toekomst, vertrouwen in de voortgang. De sterren waken over het tafereel. Er is echter geen dominante ster aanwezig: de vrouw en haar handelingen domineren het beeld, de aandacht gaat naar de aarde, niet naar de sterren. Wel geven de sterren een gevoel van rust, van ‘er wordt over u gewaakt’.

Nuith
Bij Crowley is de sterrengodin Nuith afgebeeld, die in elke hand een kelk vasthoudt. Ze vangt de energie van de sterren op en geeft deze door aan de aarde. De haren (‘ontvangstantennes’) geleiden deze energie. Ego maskers zijn afgeworpen. Gevoelens zijn uitgekristalliseerd, d.w.z.: ze zijn duidelijk en ondubbelzinnig begrepen, waardoor ze geen verstorend effect meer hebben en we bevrijd zijn van onderworpenheid aan oude conditioneringen. Gevolg is: transparantie, zuiverheid. De kosmische sterrenenergie is direct beschikbaar, geloof, hoop en liefde zijn aanwezig.

Het gaat dus om:
– ontvangen van kosmische (sterren-)energie en doorgeleiding naar de aarde;
– transformeren van onze gevoelens zodat deze transparant worden; dit geeft bevrijding;
– de kosmische energie komt beschikbaar als geloof, hoop en liefde.

Uitnodiging: laat je ster rijzen en blijf contact houden met de aarde. Vertrouw op je ingevingen en zoek naar wegen om anderen erin te laten delen. Naar de vruchten die je afwerpt word je beproefd en beoordeeld.

De volgende twee kaarten, de Maan en de Zon, horen bij elkaar, ze beelden polariteiten uit: nacht en dag, onbewuste en bewuste, intuïtie en rede, het vrouwelijke en het mannelijke. Samen met de Ster beelden ze de hemellichamen uit.

Back to top button
Deze website gebruikt net zoals alle andere websites cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, en om eventueel functies voor social media te bieden, maar ook om het internet verkeer te analyseren. Daarom wordt er informatie gedeeld over uw bezoek aan websites met sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Accept
Decline