t19

De Zon

De Zon is in de Crowley-tarot het symbool voor wijsheid, spiritualiteit, samenwerking en een bevredigende liefdesrelatie.

De Zon straalt als het centrum, te midden van de twaalf tekenen van de dierenriem. Alle wordt doordrongen van het licht van de zon. Zijn licht is de essentie van helderheid en het hoogste bewustzijn.

Op de groene berg van creativiteit dansen twee kinderen met vlindervleugels. Dit is een symbool van samenwerking en een diepdoorleefde, bevredigende liefdesrelatie. Machtsstrijd, jaloezie, afgunst en gekibbel over grenzen behoren tot het verleden. Alles is hier en alles is goed.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, kan dat erop duiden dat strijd en pijn die je in het verleden hebt ervaren in de liefde tot het verleden behoort. De kaart kan echter ook betekenen dat je een diep verlangen voelt om pijn en ruzies achter je te laten en samen in eenheid verder te gaan.

Daarvoor is het noodzakelijk dat je nog een laatste horde moet nemen. Je ziet dat in de afbeelding op deze kaart gesymboliseerd door de smalle doorgang naar de top. De kunst is om die doorgang te vinden. Voor jou, in jouw situatie, weet je zelf waarschijnlijk het beste wat jij zelf moet doen of laten om die horde te nemen.

De Zon kan er ook op duiden dat de juiste omstandigheden voor jou op dit moment voorhanden zijn om een partner te vinden met wie je samen verder kunt reizen door het leven. Deze kaart kan er ook op duiden dat je in harmonie bent met jezelf en het universum. Laat je leiden en vervullen met het licht dat je omhult.

De Zon is tot slot ook een symbool dat het vermogen ondersteunt om in samenwerkingsverbanden als dynamo op anderen te werken en anderen te motiveren en te inspireren.

Affirmatie


Ik werk goed in groepsverband.
Ik ben coöperatief.
Ik stimuleer op natuurlijke wijze mensen die oorspronkelijk zijn.

Archetype: de dag, het licht.

Traditionele interpretatie: vrolijkheid, (uiterlijk) succes, vitaliteit, levenskracht, levendigheid, vreugde, begrip, warmte, liefde, groei, roem. Egocentriciteit, opschepperij, zelfzuchtigheid, opgeschroefde vrolijkheid; arrogantie, over-rationaliseren.

Spirituele betekenissen: ‘worden als een kind’; zich steeds opnieuw verjongen; ‘nieuw leven’; kracht van de kinderlijke onschuld; authentieke zuiverheid; verlichting, spirituele kracht, inzicht (intelligentie).

In archetypische zin vertegenwoordigt de zon het te voor schijn komen van het positieve ego, nu verrijkt door de reis in de psychische diepten van de Maan. De boodschap is” ‘terug naar de oerbron’.

Waite laat ons de symboliek zien van de overwinning van het licht over de duisternis. Er is onbeperkt uitstromende levensenergie. De zon staat voor genieten, een zonnig karakter, de zonnige kant van iets, een goede stemming, warmte, levensvreugde, optimisme, extraversie, grootmoedigheid. Op een dieper niveau: een beslissende stap in ons rijpingsproces, de terugkeer naar de eenvoud (van verklaringen, leefwijze, enz.), het te boven komen van een inzinking, nieuwe moed, de blijdschap die we voelen als we een moeilijke tijd met succes hebben afgesloten. Zie het kind als het symbool van eenvoud, onbekommerdheid en oer-levensvreugde. Waite benadrukt de Zon als tegenpool van de Dood. Zowel bij Waite als bij de Russische tarot is een bereden wit paard te zien, en het dragen van een rode veer. Ze herinneren aan de eeuwige gang van worden en sterven.

De kaart van de Russische tarot lijkt op die van Waite; er zijn verschillen. De muur op de achtergrond is die van een versterkte stad (vesting). Het kind draagt een rode banier. De zonnebloemen reiken zo hoog als bomen. De antropomorfe voorstelling van de zon doet denken aan voorchristelijke tijden: de aanbidding van de zon. De zonnebloemen zijn het symbool van veerkracht en standvastigheid; ze worden door predikers genoemd als symbolen van kracht om het harde Russische leven en het lijden te kunnen doorstaan. Zegen en overvloed blijven zelden zonder schaduw, en ze zijn zelden constant aanwezig. Maar: ‘Zelfs in de donkerste dagen gaat de bloem van de zonnebloem mee met de gang van de (dan weliswaar verborgen) zon. Zelfs in donkere dagen herinneren de zonnebloemen ons aan het bestaan van de zon, van levensenergie. (“Na regen komt zonneschijn”!)

Een rustige, idyllische voorstelling, er is zuiverheid. De zon kijkt voldaan en blij. Er is geen uitbundigheid, gevaar is afwezig, er is liefde, harmonie en schoonheid, zonder overdrijving.

De zon staat bij Crowley op een geweldige manier centraal, en is omgeven door de 12 dierenriemtekens. De zon is symbool van klaarheid en hoogste bewustzijn. Op de berg dansen twee kinderen met vlindervleugels. Dit is een symbool van bevrijd partnerschap van man en vrouw. Alle energieën staan ter beschikking van een gemeenschappelijk creatief proces. Machtsstrijd, jaloezie en gekibbel over grenzen behoren tot het verleden. De kinderen genieten van elk moment, ze leven in het hier en nu. De top van de berg (de paradijselijke tuin) is voor hen nog niet bereikbaar: de hoogste piek van vrijheid en bewustzijn moet je alleen bereiken.

De feniks is verbrand, en uit zijn as is een prachtige nieuwe vogel verrezen, die vrij de open lucht in vliegt. Hier is de geboorte van ‘de nieuwe mens’ afgebeeld, die de lichtbron in zich heeft, en die dat Licht ook uitstraalt als goddelijke wijsheid en liefde; bij de Man was er alleen nog weerspiegeling.

Uitnodiging: Visualiseer het licht en de warmte van de zon in de streek rond je hart. Bevestig: “Ik ben in harmonie met het goddelijk Licht, dat mij vervult en leidt.”

Show More
Back to top button
Close

Adblocker gedecteerd

Je gebruikt een adblocker, zet deze uit om de plaatjes te kunnen bekijken en reload de pagina