sk43

Schoppen 4a

Schoppen vijf

Kernwoorden:

Kleine breuk
Kleine operatie

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:
Schoppen vijf toont een breuk, anders dan bij schoppen zes moet hier eerder  gedacht worden
aan een lichamelijke probleem.
Er zal een kleine operatie aan te pas kunnen komen, maar het zal dan wel goed komen.
Het gaat hier eerder om een kies die getrokken moet worden, dan om een grote ingrijpende operatie.
Uiteraard kan het ook iemand in uw omgeving zijn die de operatie of ingreep zal ondergaan.

Back to top button