PT10

10. De weg:

Schade, of winst al naar gelang de omstandigheden.

Wat kwijt is word weer gevonden.

Vergeefse zeereis of waterschade, ongeluk en armoede.

Men krijgt niet datgene wat men wenst.

Ontrouw aan een partner of van een vereniging waar men pas achter komt na lang wachten.

Oorpijn, diefstal, plotseling opkomende ziekte waar men echter weer van
hersteld.

Kleine successen.

Men wordt zwart gemaakt maar men kan zich hiertegen verweren.

Geen winsten maar verlossing van schulden.

Arme vrienden.

Back to top button