26 januari 2022

iching6

6 De Strijd
Eigen geremdheid tegenover de kracht van de ander, frictie, conflict en arbitrage