27 oktober 2021

Hart-19

30

Hoewel jullie misschien lichamelijk gescheiden zijn, blijven
jullie spiritueel altijd samen.
Liefde overstijgt tijd en ruimte, je wordt niet in de steek gelaten.