Goden Orakel 37

goden37

Visie

De Germaanse god Mimir is de bewaarder van de bron van kennis. Het was Mimir die van Odin een oog eiste als offer toen hij wilde drinken uit de bron. Van de Germaanse god Heimdal, vroeg hij een oor als offer. Op die manier kan Mimir helder zien en helder horen. Als geen ander staat hij daarmee symbool voor visie.
Als je deze kaart getrokken hebt, dan is dat voor jou de boodschap om je eigen visie te respecteren. Je wordt misschien aan het twijfelen gebracht wanneer andere mensen ten aanzien van een kwestie die je bezighoudt een andere mening hebben dan jijzelf. Deze kaart zegt je dat je met vertrouwen vast kunt houden aan je eigen denkbeelden.

Je kunt in deze kaart ook een aansporing zien om eerst een visie te ontwikkelen ten aanzien van een bepaalde kwestie in je leven, voordat je tot ondoordacht handelen over gaat. Wanneer je goed weet wat je wilt en wat je wilt bereiken, ben je beter in staat om krachtig de stappen te zetten om tot dat doel te kunnen komen.

Tot slot kent deze kaart ook een heel letterlijke duiding. Visie staat namelijk ook voor goed kijken. Het is voor jou belangrijk dat jij goed kijkt. Wat zie je werkelijk wanneer je iemand diep aankijkt. Er is meer te zien dan je op het eerste gezicht denkt, dat is waar deze kaart je ook aan wil helpen herinneren.

Back to top button