22 januari 2022

aw12

Onrecht is een kwaad
Dat geen recht doet
Doe geen onrecht
Doe recht
Laat het recht zegevieren
Vergeet diegenen die onrecht doen

Kies een extra vlinderkaartje bij de kaart die je kreeg: