23 januari 2022

Zigeuner31

het-verlies

Deze kaart gaat over alles waar risico aan verbonden is. Speculaties, zwart werk…
Hoe groter de risico’s zijn die je loopt in je leven, hoe groter de kans is dat het mis gaat en je met lege handen achter blijft.

Deze kaart duidt erop dat je misschien te grote risico’s neemt. De kaart kan er ook op wijzen dat je misschien juist te vaak kiest voor veiligheid. Welke betekenis op jou van toepassing is weet je zelf het beste.