wv15

15wv

Rood: Jupitervrouw & Blauw: Maanvrouw

Cadeautjes en complimentjes
Dit antwoord is bijzonder gunstig voor alles wat te maken heeft met gevoelens.
Welke vraag je ook hebt gesteld, ze zal gunstig worden beantwoord.
Je zult alles krijgen wat je verlangt: er vallen extra cadeautjes uit de kast,
en je krijgt complimentjes van alle kanten.
Misschien word je op een of andere manier geholpen of aangemoedigd
door een oudere vrouw, die het beste met je voor heeft.
Studie of werk geven je nu heel veel voldoening.

Back to top button