VO8

De kern van een kwestie doorgronden
oordeelkundige, overwogen evaluatie. Recht bepleiten
oorzaken in plaats van sociaal populaire oorzaken. Kan ook
betekenen oneerlijkheid, vooringenomenheid, onbalans, discriminatie;
beloningen uitgedeeld aan de niet verdienstelijken. Het rechtssysteem,
in plaats van gerechtigheid, wordt gediend; de schalen zijn gekanteld
door omkoping of corruptie; de armen beroven om te geven
aan de rijken.

Back to top button