23 januari 2022

vo61

Een lange weg afleggen om een punt te maken. Verstorende, chaotische, gewelddadige verandering.
Overkill.

Een situatie buiten proportie opblazen. Daarnaast,

het drama van slachtofferschap; bestendiging van de cycli

van misbruiker-slachtoffer; handhaving van de rol van het slachtoffer als een

excuus om niet verder te gaan met je leven