VO6

Een spirituele leider of leraar.
Verbinding met de oneindige, heilige, macrokosmos, of
goddelijke; berichten van niet-rationele bronnen. Inzichten
opgedaan door levenservaring; zelfacceptatie; rijpheid.
Ritueel en ceremonie; de uiterlijke vormen van aanbidding;
religieuze / spirituele activiteiten en doctrine. Het schenken
van zegen, vergeving of absolutie van een spirituele
leider. Omgekeerd kan dit duiden op een neiging om vast te houden
aan verouderde tradities of ideeën; holle ceremonie, gemiddelde
rituelen; vertaalservice aan verouderde geloofsystemen.
Dogmatische, zelfs fanatieke, religieuze tirannie; gewetenloze,
uitbuitende religieuze leiders; valse profetie, blind geloof,
goedkope theatrale figuren.

Back to top button