28 oktober 2021

vo53

Een patstelling. Een moeilijke keuze

moet gemaakt zijn; op dit moment echter geen beslissing

lost het probleem op. Besluiteloosheid is het gevolg van

het ontbreken van bevredigende keuzes die beschikbaar zijn.