17 oktober 2021

vo47

Karmische banden; onbetaalde schulden; onopgeloste
kwesties; verlies van zelf door de wil van een ander; zelfstraf;
geweld; gebrek aan principes; zelfvernietigende neigingen.
Een meer verlichte blik op de kaart, kan ideeën oproepen
van vrijlating uit slavernij; boeien afwerpen;
schijnbaar onoverkomelijke kansen, overwinnen; vrijgeven,
innerlijke duivels.

Delen: