25 januari 2022

vo45

Behoud van hulpbronnen,

matiging, wijs beheer van zichzelf en omgeving;

een standpunt innemen over het misbruik van mensen, dieren en / of

de aarde. Kan ook steriliteit, uitsterven, vervuiling impliceren,

verwoeste omgeving, ecologische rampen of misbruik

van middelen.