Vampier30

Vroeg of laat komt de dood

Trefwoorden
Sterfelijk, eindig, breekbaar

Beschrijving
Op een dag zul je, zoals wij allemaal, sterven. Wat roepen deze woorden in jou op? Angst? Het besluit om te gaan leven? Acceptatie? Of is het gewoon een begrip dat je niet kent. Wij leven al langer dan mensen, en toch zijn we nog niet zo oud als de cyclus van het leven. Ook voor ons komt het einde, en wij weten niet zeker, net zoals jij, wat er gaat gebeuren. Zal er een lege ruimte, een leegte zijn? Een niets? Zal er vrede zijn? Zal er worden gestraft? Maar van een ding zijn we zeker. Er komt een einde. Degene die je vertellen dat ze zeker weten wat er aan de andere kant is, geloof ze niet. Want wanneer we leven, dan weten we dat. Het warme bloed stroomt, het hart klopt. We hebben de kans om goed te zijn, en wanneer we zeggen goed, menen we goed van aard. Misschien zelfs nobel. Wanneer er een einde komt, als de dood intreedt, worden we gescheiden van degenen aan de andere kant. Er zijn mensen die met de doden praten en naar de geesten luisteren. Dat is goed en eerlijk. Maar dweep er niet mee. En ontken niet dat je doodgaat . Er zullen mensen zijn die proberen je manieren te verkopen om je leven te verlengen. Je gebeden en toverspreuken geven om nooit dood te gaan. Maar wij vertellen je nu, accepteer dat ook jij moet doodgaan. Zelfs wij sterven, en we leven zelfs langer dan de sprookjesfiguren. Je sterfelijkheid is mooi. Daaruit ontstaat compassie. De wens om eerlijk en bewust te leven. In de beknoptheid van het menselijk bestaan is het de drift die ons drijft om te ontdekken, verder te gaan en veel ervaring op te doen. Met het volle begrip van je sterfelijkheid en haar schoonheid, zul je beginnen te ontdekken wat het betekent om nu te mogen leven. Het geeft niet of je nog veel levens hebt te leven, hebt geleefd, of weer zal beleven. Alles wat er toe doet is het nu, en wat je doet met elk moment waarmee je bent gezegend.

Zegeningen
Het is een zegen om te weten dat we een leven hebben om veranderingen te maken, lessen te leren en dichter bij het ware doel van onze ziel te komen. Weten dat elk leven niet moet worden verknoeid, en kostbaar is, is een geschenk dat een beroep op ons doet om een betekenisvol leven te leiden.

Verwensing
Wetend dat ons leven eindig is kan ons aan het twijfelen brengen en angst bezorgen. Zelfs dit kan ten goede worden aangewend.

Advies
Het is tijd om op een eerlijke manier betekenis te geven aan iedere dag, en ervoor te kiezen om het beste te maken van de tijd die ie hebt. Iedere dag is een geschenk. Tel iedere dag. Het is tijd om bewuster te gaan leven en een lijst te maken van je dromen en plannen. Het is tijd om te weten dat op welke manier je je ook gevangen voelt, je jezelf doodt voordat het leven je wordt ontnomen. Dood het ding dat jou doodt.

Back to top button