23 januari 2022

titania7

Lotskaart, kan pijn betekenen, of verlangt van de vrager dat hij/zij
sterk en onafhankelijk is. Een occulte kaart: positief nog negatief.

8