28 oktober 2021

titania3

De dood van een situatie of misschien ziekte. Niet zonder meer negatief:
moeilijk, maar niet onoverkomelijk. Impliceert wachten.