17 oktober 2021

titania2

Symboliseert gedachten, mogelijk zorgen, soms zaken die vager worden en moeilijker te begrijpen.

Delen: