23 januari 2022

titania2

Symboliseert gedachten, mogelijk zorgen, soms zaken die vager worden en moeilijker te begrijpen.