tc22

Schijven Aas

Schijven Aas staat in de Crowley Tarot symbool voor succes dat zowel innerlijk als uiterlijk wordt beleefd. Schijven Aas is ook het symbool van de harmonie tussen lichaam en geest.

Uiterlijk succes wordt gesymboliseerd door de munten en kristallen.
Innerlijk succes zie je gesymboliseerd in de afbeelding op deze kaart door vier paar engelenvleugels. De engelenvleugels stellen de vier niveaus van bewustzijn voor waarop succes beleefd wordt: mentaal, emotioneel, spiritueel en lichamelijk.

De jaarringen op de houtschijven wijzen op de continue ontwikkeling die je bewustzijn in zich meedraagt. Je vernieuwt je net zoals de jaarringen op een boom doorlopend, terwijl je het oude als herinnering met je mee blijft dragen. Die groei leidt tot waarachtig bewustzijn; de grondslag van werkelijk succes.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, duidt dat erop dat je de wens hebt tot een rijk leven, zowel innerlijk als uiterlijk. Schijven Aas nodigt je uit om je over te geven aan de volheid van het leven en te leren om je vleugels te gebruiken. Op mentaal, emotioneel, spiritueel en lichamelijk niveau.

Back to top button