tc16

De Toren

Heling, vernieuwing en herstel zijn de belangrijkste kernwoorden die horen bij De Toren.
De kracht van het verterende, zuiverende vuur verwoest het oude en veegt het terzijde. De toren van het ego wordt tot op de grondvesten door elkaar geschud. De Toren is een symbool van de verandering die vereist is om belemmeringen te ontmantelen.

Op deze kaart zie je vuur. Veel vuur. Het oog van Horus, bovenaan de kaart, is een Egyptisch symbool voor de God van de Waarneming. Het staat voor het ziepere aspecten van het Zelf.

De oosterse draak staat symbool voor de levenskracht die van ons verlangt dat we afscheid nemen van belemmerende onderdelen van onze persoonlijkheid. De duif met de olijftak duidt op de innerlijke vrede die ontstaat wanneer we terugkeren naar de authentieke aspecten van wie we werkelijk zijn.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt duidt dat erop dat je op een plek in je leven bent aangekomen waarbij je dingen uit het verleden achter je moet laten. Dat kunnen mensen uit je omgeving zijn, of verdedigingsmechanismen in jezelf die je tot dit moment overeind hebben gehouden. De Toren duidt erop dat je, om heel te worden, belemmeringen achter je moet laten.

Hoe dan ook duidt De Toren erop dat je een intensief transformatieproces doormaakt of op het punt staat daaraan te beginnen. Wat er ook in jou door elkaar geschud wordt: het leidt tot zuivering en het opbouwen van iets nieuws. Deze kaart roept je op daar niet tegen te vechten, maar om het te laten gebeuren.

Niet alles wat je meemaakt in een proces van transformatie is even gemakkelijk, of leuk. Maar weet dat alles wat gebeurt in je leven gebeurt voor je eigen bestwil.

Affirmatie
Ik ben verplicht te verwezenlijken wie ik werkelijk ben.
Mijn lichaam is een tempel voor mijn ziel.
Wie ik denk dat ik ben is een opvatting die ik moet loslaten.
Ik ben niet in mijn lichaam, mijn lichaam is in mij.

Archetype: verwoesting.
Mogelijke oorspronkelijke voorstelling: de toren van Babel. Zie ook: ivoren toren.

Traditionele interpretatie: een doorslaggevende, verhelderende gebeurtenis, het in vrijheid stellen van de ingemetselde ziel, een plotseling inzicht, traumatische verandering, plotselinge scheiding. Aanhoudende geestelijke in-kerkering, catastrofe, shock, onvoorzichtigheid, ontbreken van inzicht.

De toren is het symbool van de poging tot overbrugging van de afstand tussen hemel en aarde.

In archetypische zin betekent de toren de afbraak van psychische structuren en verdedigingsmechanismen door mystiek inzicht of traumatische gebeurtenis. M.a.w.: hier worden bolkkades doorbroken. De verwoeste toren staat voor beslissende doorbraak, losbreken uit beperkende verhoudingen, voorstellingen of gedragswijzen. Het oude en vertrouwde moeten we loslaten.

De bliksemflits bij Waite duidt op een gebeurtenis van buitenaf die tot de ommekeer leidt, of een gedachtenflits die ons plotseling tot inzicht brengt. Hier is geen sprake van een langzame verandering, maar van een plotselinge, explosieve verandering. De uitwerking is er een van schoonmaken, vernieuwing. Waite toont ons de ineenstorting van de menselijke geest die probeert als God te worden. Gods antwoord is: vergiffenis (‘Door de bliksem getroffen worden’ wil zeggen: door God aangeraakt).

De Russische tarot laat een klokkentoren zien die explodeert door een oorzaak van binnenuit. De explosie stelt wellicht de Russische Revolutie voor, waardoor het tsarenrijk, de Russisch-orthodoxe kerk en de traditionele Russische levenswijze worden vernietigd. De klokken in de toren symboliseren heilige instrumenten van aanbidding; de toren, een symbool van schoonheid en duurzaamheid, wordt vernietigd. De tsarenkroon valt van de toren af (symbool van het omver werpen van autoriteit), en symbolen vliegen door de lucht: het kruis van de Russisch-orthodoxe kerk, avondmaalsbeker en wierookvat, en een regen van gouden munten.

Boodschap: verlies van welke verworvenheid dan ook is onvermijdelijk.

Verlies van het mooie, het lieflijke, het schone en het ware, verlies van wat dierbaar is, door bruut geweld, onbarmhartig. Dat doet hier pijn: bruut geweld vernietigt liefde, harmonie en schoonheid. Dit ook tot ontsteltenis van de maan. Niets dat de mens heeft opgebouwd is van eeuwigheidswaarde. Onze (schijn)zekerheden worden afgebroken, ontploffen.

Crowley toont ons hoe het verterend vuur het oude en vertrouwde verwoest, zodat zuivering plaats vindt, en iets nieuws kan worden opgebouwd. Dit proces is pijnlijk, en de wanhoop maar ook de redding is nabij. Het ‘Jobs vertrouwen’ kan ons er door heen helpen, evenals het besef dat afbraak nodig is voor groei en vernieuwing. Dit zien we ook bij genezingsprocessen gebeuren (heling na een operatie). Wat ons aan tegenslag overkomt hebben we nodig voor onze verdere groei, het leidt ons tot transformatie. Dit zijn de wetten van de natuur.

Uitnodiging: Probeer in te zien dat het destructieve proces nodig is om ruimte te maken voor de volgende stap. Probeer te vermijden, te voorkomen dat oude, inperkende gedragspatronen zich herhalen.

Back to top button