Tarot73

10swords

Medelijden met uzelf hebben, in een slachtofferrol zitten

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mars in conflict met Saturnus.

Kernwoorden: ondergang, geweld, catastrofe, lijden, vernietiging.

Zwaarden Tien staat net als De Dood voor einde en afscheid, voor het grote loslaten. Maar anders dan bij De Dood, die een natuurlijk einde symboliseert, kan er bij Zwaarden tien sprake zijn van een willekeurig en/of ontijdig einde. De veelheid van zwaarden vertegenwoordigt de samengebalde kracht van het verstand dat ergens met geweld een streep onder zet.

Back to top button