sk42

Schoppen 4a

Schoppen vier

Kernwoorden:

Ziekbed
Operatie
Familie problemen

Betekenis van deze kaart bij het voorspellen van de toekomst:
Schoppen vier staat voor een ziekbed “in bed blijven door ziekte”.
U voelt zich niet in orde (dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn).
U heeft het gevoel dat alles vanaf alle kanten op u af begint te komen.
Of er treed bv een verslechtering op in uw leven afkomstig vanaf vier kanten.
Problemen of ruzies.

Aflopende zaken

Back to top button