PT8

8. Rood:

Als men dit getal krijgt,  zou men eigenlijk nog eens moeten punteren om op die manier
het goede en het slechte tegen elkaar op te kunnen heffen.

Verlies aan geld, diefstal, beroving, gevaar op reis, brandschade, akelige brieven,
narigheid met het gerecht, ongehoorzame kinderen, slechte echtgenoot.

Ruzie, bedrog, alle mogelijke schade, gemene streken en leugens,
schulden, narigheid met buren en collega’s.

Ziekte, Angst.

Back to top button