PT5

5. Samenvoeging:

Een middelmatig

Als iets onaangenaams gebeurt loopt het over het algemeen redelijk oké af.

Als het tenminste niet door onvoorziene omstandigheden verslechterd.

Ze voorspelt een verstandig iemand die in kunst is geïnteresseerd.

Geluk in beroep en handel, geld. Een afgenomen voorwerp word teruggevonden.

Je bent geliefd.

Een erfenis, schat, gewonnen proces.

Vermogen groeit zeer langzaam.

Ziekte met hoest en koorts.

Ademhalingsmoeilijkheden.

Vriendschap, vereniging, verzoening, maar ook aanslagen en onaangename aangelegenheden.

Back to top button