PT4

4. Verdriet:

Een slecht en onaangenaam figuur, als men dit getal krijgt zou men eigenlijk nog eens moeten punteren
om op die manier het goede en het slechte tegen elkaar op te kunnen heffen.

Ze voorspelt : Droefheid, gierigheid, heimelijkheid, boosheid, eigenzinnigheid, doodsangst, afgunst.

Een geliefd persoon die weinig lacht.

Vrienden en vriendinnen zijn niet allemaal even betrouwbaar.

Schade, armoede, en verlies.

Slechte zaken, ongelukkige reis, ruzie met vrienden en omgeving.

Lelijke brieven of emails, langdurige ziekte, onbeantwoorde liefde.

Een nare echtgenote/echtgenoot.

Onrechtvaardig oordeel.

Gevangenschap, dood.

Back to top button