PT3

3. Het plezier:

Een middelmatig figuur, dingen beginnen weliswaar positief maar eindigen niet altijd even goed.

Waarheid, begrip, geleerdheid, wellust, plezier, veel bezit.

Een vlug geplande reis, succes in handel en bij zaken.

Voordeel bij erfenis.

Een verwachting gaan in vervulling.

Succes bij het andere geslacht.

Een goed huwelijk.

Een angst verdwijnt.

Veel uitnodigingen, bevordering en achting.

Geluk bij vrienden en kameraden, een nieuwe goede vriend, aflossing van schulden.

Back to top button