Ogham18

HUATHE(Meidoorn)

Meidoorn vormt een ondoordringbare, stekelige haag, die je beschermt wanneer je je in meditatie terugtrekt. Van alle houtsoorten geeft meidoorn het heetste vuur – hierdoor staat meidoorn voor reiniging, bescherming en zuiverheid. Meidoorn hoort bij de maand april.

Sterk maar gevoelig, beschermend, gestaag doorgaand en overdenkend

Fysieke affirmatie : je werkt aan je gezondheid, een gezond lichaam herbergt een gezonde geest.

Mentale affirmatie : je kan je geest bevrijden van oude cliché’s en vooroordelen.

Spirituele affirmatie : hoe heet het probleem ook moge zijn, je overwint het door onverwachte geestkracht.

Kleur : paars
Sleutelwoord : zelfbeheersing
Letter : H

Back to top button