Ogham11

NGETAL(Riet)

Oktober is de rietmaand, riet is een uiterst buigzame plant die het symbool is van positief gerichte spirituele groei. De Ngetal-talisman geeft doorzettingsvermogen in steeds wisselende omstandigheden. Deze symboliek vinden we net zo goed bij Taliesin (Merlijn) als bij Mozes : beiden werden in het riet gevonden.

Doelgericht, krachtig, sterk en soepel.

Fysieke affirmatie : op plaatsen waar anderen enkel chaos aantreffen kan jij harmonie vinden – maak gebruik van deze krachtige eigenschap.

Mentale affirmatie : laat je niet afleiden, concentreer je op je doel en de resultaten zullen even zeker zijn als de intenties waarmee je eraan begon.

Spirituele affirmatie : op je pad heb je onverwachte ontmoetingen, maar de kunst waarmee je deze overwint is even waardevol als de reis zelf.

Kleur : grasgroen
Sleutelwoord : harmonie
Klank : NG

Back to top button