23 januari 2022

JB43

JB43

Iets wat kort uitgedrukt is kan de vrucht zijn van veel en langdurig nadenken.

Hoor je wel wat er gezegd is
Wat men bedoelde
Heb je het goed begrepen?
Lees het nog eens door
Praat er over met een vertrouweling
Hoor wat er gezegd is
Tussen de regels door