22 januari 2022

JB37

JB37

Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwig maakt met argumenten

Koppigheid
Is niet verkeerd
Alleen soms
Komt het minder goed uit
Als het fout gaat
Zegt men: Sliep uit
Dus denk tweemaal na