18 januari 2022

JB30

JB30

Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren

Tegen jaloezie is geen kruid gewassen
Vergeef de ander
Of jezelf
Jij bent jij
De ander,
de ander