23 januari 2022

JB2

JB2

Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten.

Woorden kunnen kwellen
Roddels evenzo
Spreek alleen de waarheid
Zuiver en oprecht
Dan doe jij geen slecht