23 januari 2022

JB12

JB12

Als iets moeilijk is voor jou, denk dan niet dat het voor iedereen onmogelijk is.

Puur jezelf zijn
Is het advies
Zorg dat jij
jezelf niet verliest
In de zorgen
Van alledag
Of anderman