ja41

The Fundatie: 7 of Pentacles

Dit is heel vaak een kaart over het rendement van investeringen. Dit kan letterlijk zijn, zoals een aandelenportefeuille die u geld teruggeeft, of figuurlijk, zoals de investeringen in tijd, moeite en energie die u in een relatie hebt gestoken. Je zult oogsten wat je hebt gezaaid. Dit is over het algemeen positief.

Je zou je veiliger moeten voelen dan een tijdje geleden. Het gaat goed en je zult je hoopvol voelen over de toekomst – met een goed doel. Je moet misschien beslissen of je je energie wilt steken in de dingen, mensen en situaties waar je al bij betrokken bent, of dat je je energie besteedt aan het proberen meer in je leven te brengen. Kies verstandig.

Met betrekking tot liefde, zou het goed moeten gaan met de persoon op wie je hart gericht is.

Als je geen vaste relatie hebt, moet je openstaan voor andere mogelijkheden. Niemand van ons heeft maar één persoon die de ENIGE persoon is met wie we kunnen zijn en een diepe, soulvolle, gelukkige relatie hebben. Geef niet toe aan gevoelens van achterdocht of angst. Alles goed.

Back to top button